Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Poniżej 130 tys. złotych

Powyżej 130 tys. złotych

Poniżej 130 tys. złotych