Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu

Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu
na stanowisko Kierownika KLUBU SENIOR+ w Słopanowie

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje, że w wyniku ogłoszonego w dniu 13 stycznia 2023 roku konkursu na stanowisko Kierownika KLUBU SENIOR + w Słopanowie nie rozstrzygnięto konkursu.

 

Uzasadnienie

W określonym terminie składania ofert do Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku wpłynęła 1 oferta, którą kandydat wycofał. Wobec powyższego konkursu nie rozstrzygnięto.

 

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w  Obrzycku

/-/ Bernadeta Markiewicz