Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu

Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu
na stanowisko Kierownika KLUBU SENIOR+ w Słopanowie

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje, że w wyniku ogłoszonego w dniu 13 marca 2023 roku konkursu na stanowisko Kierownika KLUBU SENIOR + w Słopanowie nie rozstrzygnięto konkursu.

 

Uzasadnienie

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko Kierownika Klubu Senior + w Słopanowie w wyznaczonym terminie nikt nie złożył oferty zatrudnienia.
Wobec powyższego proces rekrutacji nie został rozstrzygnięty.

 

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w  Obrzycku

/-/ Bernadeta Markiewicz