Informacja o nierozstrzygnięciu naboru

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru
na stanowisko instruktora terapii zajęciowej w Klubie Senior + w Słopanowie

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje, że nie rozstrzygnięto ogłoszonego w dniu 13 stycznia 2023 roku naboru na stanowisko instruktora terapii zajęciowej w Klubie Senior + w Słopanowie.

 

Uzasadnienie

Informuję, że w wyniku przeprowadzonej rekrutacji na stanowisko instruktora terapii zajęciowej w Klubie Senior + w Słopanowie w wyznaczonym terminie nikt nie złożył oferty zatrudnienia.
Wobec powyższego proces rekrutacji nie został rozstrzygnięty.

 

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w  Obrzycku

/-/ Bernadeta Markiewicz