Informacja o nierozstrzygnięciu naboru

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru
na stanowisko urzędnicze – referenta ds. księgowości
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrzycku

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje, że w wyniku ogłoszonego w dniu 14.03.2019r. naboru na stanowisko referenta ds. księgowości w Ośrodku Pomocy Społecznej nie rozstrzygnięto konkursu

 

Uzasadnienie

W określonym terminie składania ofert do Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku wpłynęła 1 oferta, którą kandydat wycofał. Wobec powyższego naboru nie rozstrzygnięto.

 

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w  Obrzycku

/-/ Aleksandra Libera