INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA  O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO  PRACY:

Referent ds. Funduszu Alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrzycku

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana pani Magdalena Wolska zam. Zielonagóra.

Uzasadnienie:

Wskazana kandydatka spełniała wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Obrzycko, dnia 20.05.2019r.
Komisja Rekrutacyjna w składzie:
/-/ Honorata Dziurka
/-/ Aneta Nowak
/-/ Marcin Greczka