INFORMACJA O WYNIKACH NABORU – Referent ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 Stanowisko pracy: Referent ds. Świadczeń Rodzinnych

i Funduszu Alimentacyjnego

 

Informuję, że w wyniku przeprowadzonej rekrutacji na stanowisko referenta podjęto decyzję o zatrudnieniu Pani Anety Nowak zam. Zielonagóra, gmina Obrzycko.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Zastosowano technikę polegającą na analizie dokumentów złożonych przez kandydatów pod kątem ich wyksztalcenia, dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i posiadanych umiejętności.

Kandydatka spełnia wymagania w zakresie kompetencji merytorycznych i formalnych.

 

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej

w Obrzycku

/-/ Aleksandra Libera