INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Ośrodek Pomocy Społecznej

  1. Rynek 1

64-520 Obrzycko

 
Stanowisko pracy: Referent ds. Funduszu Alimentacyjnego

i Świadczeń Rodzinnych

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

  

Informuję, że w wyniku przeprowadzonej rekrutacji na stanowisko referenta podjęto decyzję o zatrudnieniu Pani Honoraty Dziurka zam. Obrzycko, ul. Konopnickiej 2/1

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Zastosowano technikę polegającą na analizie dokumentów złożonych przez kandydatów pod kątem ich wyksztalcenia, dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i posiadanych umiejętności.

Kandydat spełnia wymagania w zakresie kompetencji merytorycznych i formalnych.

 

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Obrzycku

 

/-/ Aleksandra Libera