INFORMACJA O WYNIKACH NABORU – Referent Prawny ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 1
64-520 Obrzycko
 
 
Stanowisko pracy: Referent Prawny ds. Świadczeń Rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego
 
 
 
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 
 
 
            Informuję, że w wyniku przeprowadzonej rekrutacji na stanowisko referenta prawnego podjęto decyzję o zatrudnieniu Pani Izabeli Kamińskiej  zamieszkałej w Poznaniu.
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka spełnia wymagania w zakresie kompetencji merytorycznych i formalnych.
 
 
 
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Obrzycku
/-/ Aleksandra Libera