Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. (PDF, 19.9 KB)

 

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. (PDF, 19.9 KB)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego 2020 r. (tabele) – (PDF, 108 KB)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego 2020 r. (PDF, 513 KB)

Rachunek zysków i start jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. (PDF, 19 KB)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki OPS Obrzycko na dzień 31 grudnia 2020 r. (PDF, 267 KB)