INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 1
64-520 Obrzycko

 

Stanowisko pracy: Referent ds. Funduszu Alimentacyjnego i Świadczeń Rodzinnych

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

 

Informuję, że w wyniku przeprowadzonej rekrutacji na stanowisko referenta  podjęto decyzję o zatrudnieniu Pana  Szymona Pertek zam. Szamotuły, ul. Kazimierza Wielkiego 27.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Zastosowano technikę polegającą na analizie dokumentów złożonych przez kandydatów pod kątem ich wyksztalcenia, dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i posiadanych umiejętności.
Kandydat spełnia wymagania w zakresie kompetencji merytorycznych i formalnych.
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Obrzycku

/-/ Aleksandra Libera