INFORMACJA O WYNIKACH NABORU – Referent ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 1
64-520 Obrzycko
 
 
Stanowisko pracy: Referent ds. Świadczeń Rodzinnych
                     i Funduszu Alimentacyjnego
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 
 
 
            Informuję, że w wyniku przeprowadzonej rekrutacji na stanowisko referenta  podjęto decyzję o zatrudnieniu Pani Jolanty Sadowskiej – Spychała zam. Gaj Mały 113, gmina Obrzycko.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Zastosowano technikę polegającą na analizie dokumentów złożonych przez kandydatów pod katem ich wyksztalcenia, dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i posiadanych umiejętności.
Kandydatka spełnia wymagania w zakresie kompetencji merytorycznych i formalnych.
                                                                                                                                       Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Obrzycku
/-/ Aleksandra Libera