Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje,

że  w wyniku przeprowadzonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza  kwoty 130 000 złotych, postępowania  dotyczącego usługi przygotowania i dostarczenia gotowych gorących posiłków dwudaniowych (usługa cateringowa) dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku zamieszkałych na terenie gminy Obrzycko, wybrana została oferta złożona przez:

Restauracja EOL, Zielonagóra, ul. Szkolna 5, 64-520 Obrzycko

 

 

Obrzycko , dnia  11 stycznia 2024r.