Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.