Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Bilans jednostki budżetowej za 2023r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2023

Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa za 2023

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2023

Rachunek zysków i strat jednostki za 2023r.