Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko kierownika Klubu Senior+ w Słopanowie

Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko kierownika Klubu Senior+ w Słopanowie

Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko kierownika Klubu Senior+ w Słopanowie

Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko kierownika Klubu Senior+ w Słopanowie

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru

Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu