Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku (PDF, 271KB)

 

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku (PDF, 271KB)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego 2022 roku (PDF. 272 KB)

Rachunek zysków i start jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku (PDF, 265KB)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki OPS Obrzycko na dzień 31 grudnia 2022 roku (PDF, 261KB)