Wprowadzone przez

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU NABORU

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU NABORU na stanowisko pracy: pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrzycku ul. Jana Pawła II 1           Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku z przyczyn organizacyjnych unieważnia nabór na stanowisko pracy: pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej , ogłoszony w dniu 11 września 2023r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Obrzycko i […]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Dziale Pomocy Społecznej 1. Nazwa stanowiska i wymiar czasu pracy: a) Pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrzycku, b) pełny wymiar czasu pracy, c) przewidywany czas zatrudnienia na stanowisku od 01 października 2023r., d) pierwsza umowa o pracę zostanie […]

Zarządzenie Nr 7/2023

Zarządzenie Nr 7/2023 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku z dnia 2 sierpnia 2023 roku w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2023  r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku Na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu Pracy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku (t.j. Dz. U. z 2022 r. […]

Sprawozdanie finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku za rok 2022

  Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku (PDF, 271KB) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego 2022 roku (PDF. 272 KB) Rachunek zysków i start jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku (PDF, 265KB) Zestawienie zmian w funduszu jednostki OPS Obrzycko na dzień 31 grudnia 2022 roku (PDF, […]

Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu

Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Kierownika KLUBU SENIOR+ w Słopanowie Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje, że w wyniku ogłoszonego w dniu 24 kwietnia 2023 roku konkursu na stanowisko Kierownika KLUBU SENIOR + w Słopanowie nie rozstrzygnięto konkursu.   Uzasadnienie Informuję, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko Kierownika Klubu Senior + w […]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko kierownika Klubu Senior+ w Słopanowie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO KIEROWNIKA KLUBU SENIOR+ w Słopanowie utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” -edycja 2022 I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku ul. Jana Pawła II 1 63-520 Obrzycko II. OKREŚLENIE STANOWISKA Kierownik Klubu Senior + w Słopanowie III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE STAWIANE KANDYDATOWI 1. Obywatelstwo polskie. 2. Wykształcenie wyższe […]

Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu

Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Kierownika KLUBU SENIOR+ w Słopanowie Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje, że w wyniku ogłoszonego w dniu 3 kwietnia 2023 roku konkursu na stanowisko Kierownika KLUBU SENIOR + w Słopanowie nie rozstrzygnięto konkursu.   Uzasadnienie Informuję, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko Kierownika Klubu Senior + w […]

Informacja

W dniu 2 maja 2023 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku będzie nieczynny.  

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko kierownika Klubu Senior+ w Słopanowie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO KIEROWNIKA KLUBU SENIOR+ w Słopanowie utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” -edycja 2022 I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku ul. Jana Pawła II 1 63-520 Obrzycko II. OKREŚLENIE STANOWISKA Kierownik Klubu Senior + w Słopanowie III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE STAWIANE KANDYDATOWI 1. Obywatelstwo polskie. 2. Wykształcenie wyższe […]

Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu

Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Kierownika KLUBU SENIOR+ w Słopanowie Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku informuje, że w wyniku ogłoszonego w dniu 13 marca 2023 roku konkursu na stanowisko Kierownika KLUBU SENIOR + w Słopanowie nie rozstrzygnięto konkursu.   Uzasadnienie Informuję, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko Kierownika Klubu Senior + w […]