Zarządzenie Nr 7/2023

Zarządzenie Nr 7/2023
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku
z dnia 2 sierpnia 2023 roku

w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2023  r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku

Na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu Pracy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) oraz § 14 ust 8 Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjętego Zarządzeniem Nr 2/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam dzień 14 sierpnia 2023 r. dniem wolnym od pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrzycku, w zamian za dzień 11 listopada 2023 r. przypadający w wolną sobotę.

Dla pracowników samorządowych poza niedzielami i świętami, zgodnie z przepisami określającymi wymiar obowiązującego czasu pracy, dniami wolnymi od pracy są soboty.

§ 2. W dniu 14 sierpnia 2023 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 1 w Obrzycku, będzie nieczynny. Za dni świąteczne przypadające w wolne soboty pracodawca wyznacza inne dni wolne od pracy.

§ 3. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku oraz zamieszcza się na tablicy informacyjnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.